• BerjoĆĄka

    Knieval voor Moeder Aarde Welk een Wezen leidt ons Aller Zijn Verbondenheid met Moeder Aarde In Diepten, Eeuwig zoekend Voort langs Paden van zulk een Schoonheid Dat Wij niet anders kunnen dan beseffen, wat Wij werkelijk zijn Eenmaal daar in Eeuwig rustend Woud Zal Inner Wezen, dat zich aandringt Ons verbinden met wie wij Werkelijk zijn Zich Openbaren, zonder vragen Vinden hetgeen Ons zal Herenigen Met Al het Ware dat ons voorgoed Bevrijd En wanneer wij komen op Hoge Passen Koesteren wat Ons daar heeft Geleid En Eeuwig waken, niet slechts nu Over Al Ons verbind In Ons Eeuwig zijn Anders voorgeleid, het Hoogste Hof Dat niet zal oordelen Slechts zal ontnemen Al dat wat ooit Dierbaar was En mij zou hebben Bevrijd


  • LAST PAGES

    fragment: toespraak van Seattle foto: Plivice Kroatie


  • Curriculum Vitae

    CURRICULUM VITAE